MEFA Polska Sp. z o.o.
Ul. Słoneczna 52 G
05-500 Stara Iwiczna.
Telefon: 22 737 20 90


NIP: 521-30-28-918
REGON: 016062900
Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawa XXI Wydział KRS nr 0000116817

Numer rachunku bankowego:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
88 1750 0009 0000 0000 0553 5368